Den 3. Freiden am November kënnt den Beaujolais eraus an dat gëtt zu Mierschent gefeiert. Ugefaangen huet et mat engem banale Beaujolais-Owend, an elo     zervéiere mir scho beim Patt ee gudde Wëldmenu.