Um 1. Mee gi mir, zesumme mat den Duerfleit, an de Bësch ee Meekranz wéckelen, dee mir uschléissend duerch d’Duerf weise ginn. Mëttes gëtt et eppes Guddes vum Grill.