dimerschter.lu . Aktioun Télévie 2015   Mir hun um SISPOLO Site en Härz aus Steen opgeriicht an hun iwer 500 kleng perséinlech Plaquetten drop fixéiert. Dëst Monument weit 6 Tonnen a steet (a bleiwt och stoen!) an der Entrée fir an den Centre Ecologique. D’Plaquetten konnten d’Leit sech um Téléviedag selwer stanzen resp. kruuten et vun eis gemaach. Owes konnte mir e Scheck vun iwer 3000 Euro iwerreechen! 10 Joer “Di Merschter” Asbl   Den Duerfklub “Di Merschter” huet dëst Joer Gebuertsdag gefeiert. Den 27. Juni gouf et dofir eng grouss Feier am Duerf